google
انجام پروژه های دانشجویی جشنواره معماری

اطلاعیه فروشگاه

مرکز دانلود تخصصی پروژه های معماری انجام پروژه های معماری(اتوکد، مکس، فوتوشاپ، رویت و ...) ساخت ماکت

دانلود مقاله مجتمع مسکونی آلبیون

دانلود مقاله مجتمع مسکونی آلبیون این نکته که نورمن فاستر در طول چهار دهه طراحی معماری همواره در صدر بهترین معماران زمان بوده است حکایت از هوش استادانه او در درک صحیح تغییرات زمان، تکنولوژی و زیبایی شناسی و نیازهای مردم هر دهه دارد. او که متولد ۱۹۳۵ در شهر منچستر در انگلستان است تحصیلات معماری را در دانشکده معماری منچستر آغاز کرد ودر دانشگاه بیل در امریکا به پایان رساند. نگاه متفاوت او به ساختار سازه و علاقه بیش از حد او به آفرینش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود مقاله سیمان

دانلود مقاله سیمان سیمان یا سمنت واژه‌ایست که از لغت سمنتوم رومی گرفته شده و قدمت آن به پیش از میلاد می‌رسد. مصرف آن در ساختمان پانتئون شهر رم واقع در ایتالیا که مربوط به ۲۷ قبل از میلاد است، دیده شده است. در ساختمان گنبد این بنا که ۴۳ متر قطر دارد، مخلوطی از خرده‌سنگ و آهک پخته به کار رفته است. ولی کشف سیمان به شکل امروز مربوط است به یک نفر بنای انگلیسی بنام ژوزف اسپدین که از پختن آهک و خاک رس در حر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود فایل PDF آب، کویر

دانلود فایل PDF آب، کویر ﻛﻮﻳﺮ ﻫﻤﻮاره ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ از ﺧﺸﻜﻲ و ﺑﻲ  داﺷﺘﻪ آﺑﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺻﻠﻲ اﺳﺖ و آب در ﻣﻌﻤﺎري ﻛﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان   ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﻴﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ  . در ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ ﺧﺸﻜﻲ  و آب ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد  , ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ آب ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺮدم ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ   . اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻔﺎوت زاﻳﻨﺪه رﻳﺸﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻤﺎدﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﺒﻠﻮري ﻛﺎﻟﺒﺪي درﻣﻌﻤﺎري ﻛﻮﻳﺮ داﺷﺘﻪ   , ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻮﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎغ اﻳ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

سازه های تعاملی

سازه های تعاملی در هنر معاصر توجه ویژه ای به تعامل مخاطب با اثر هنری معطوف شده است و هر روزه هنرمندان در جستجو آینده هایشان ورای مرز های بین رشته های مختلف هنری سیر میکنند و امروزه بیشتر از هر زمانه ی دیگری، ویژگی های رشته های مختلف هنری در هم میتنند که به خلق تجربه های خارق العاده منجر شده است ، یکی از برجسته ترین این تجربه ها خلق سازه های تعاملی توسط گروه طراجی “نامن/فر یوز” است که بصورت اینستالیشن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(1):